På Villa Björkudden arbetar vi varje dag med att synliggöra och JAG-stärka individen genom att kontinuerligt bedriva en positiv och upplevelsebaserad verksamhet. Det absolut viktigaste i all vår verksamhet är att ALLTID visa individen respekt. Vi tror att Respekt i kombination med Trygghet och Struktur ger individen den tydlighet och stabilitet som utvecklar och skapar Livsglädje.