Du är här

Våra verksamheter

LSS-boende 

Villa Björkudden bedriver verksamhet inom området bostad med särskild service enligt LSS § 9:9 och daglig verksamhet enligt LSS § 9:10. Vår målgrupp är kvinnor och män från 18 år och uppåt, tillhörande personkrets 1. Vi har stor erfarenhet av att arbeta med denna målgrupp.

Daglig verksamhet

 I den dagliga verksamheten stöttar vi brukarna i att planera, driva, utföra, utvärdera, dokumentera och utveckla daglig verksamhet. Verksamheten utgår från vår lokal i centrala Gyttorp. Innehållet i vår verksamhet sträcker sig allt från konst, foto, hantverk, musik, sport till naturupplevelser.

Välkommen att kontakta oss för mer information. 

VD  Nicklas Falk, tel. 0587-55 29 68 eller Verksamhetschef Lise-Lotte Westergård, tel. 0587-55 29 67.