Du är här

Villa Björkudden

Gruppbostaden ligger i centrala Gyttorp några kilometer från Nora och ca 3,5 mil från Örebro. 

Villa Björkudden består av 6 lägenheter. I samma trappuppgång har vi vår gemensamma lägenhet på 120 kvm där vi äter och umgås. Vår målgrupp är kvinnor och män från 18 år och uppåt, tillhörande personkrets 1. 

Vi fokuserar vårt arbete på att synliggöra och JAG-stärka individen genom att kontinuerligt bedriva en positiv och upplevelsebaserad verksamhet.
Det absolut viktigaste i all vår verksamhet är att alltid visa individen respekt. 

Respekt i kombination med TRYGGHET och STRUKTUR ger individen den tydlighet och stabilitet som utvecklar och skapar LIVSGLÄDJE.

Besöksadress

Stationsvägen 16 
713 72 Gyttorp
Hitta hit
info@villabjorkudden.se
0587- 255 54